قالب دونات وردنه ایوسیله ای مناسب جهت تهیه پیراشکی (دونات) در منزل قالب وردنه pvc فشرده درجه 1 و دسته های چوبی تهیه دونات های یک شکل و یک اندازهقابل […]

خرید اینترنتی قالب دونات وردنه ای

  • قیمت : 20000 تومان
  • کد محصول :

توضیحات کامل و تصاویر محصول

قالب دونات وردنه ای
وسیله ای مناسب جهت تهیه پیراشکی (دونات) در منزل
قالب وردنه pvc فشرده درجه 1 و دسته های چوبی
تهیه دونات های یک شکل و یک اندازه
قابل شستشو با دوام بالا
کیفیت عالی
 

قیمت : 20,000  تومان
قالب مخصوص پخت پیراشکی و پخت دونات
با بدنه ای فلزی و دسته ی طرح وردنه
کافی است وردنه را روی مواد هول دهید و قالب وطرح پیراشکی ودونات برروی مواد شما نقش خواهد بست
با این وسیله به راحتی میتوانید طرح پیراشکی ودونات را روی هر مواد در آورید
قالب دونات وردنه ای

قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای 1854 1441819644قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای 1854 1441819644

قیمت : 20,000  تومان
قالب مخصوص پخت پیراشکی و پخت دونات
با بدنه ای فلزی و دسته ی طرح وردنه
کافی است وردنه را روی مواد هول دهید و قالب وطرح پیراشکی ودونات برروی مواد شما نقش خواهد بست
با این وسیله به راحتی میتوانید طرح پیراشکی ودونات را روی هر مواد در آورید
 
قالب دونات وردنه ای
قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای 1854 1441823348

قیمت : 20,000  تومان
قالب مخصوص پخت پیراشکی و پخت دونات
با بدنه ای فلزی و دسته ی طرح وردنه
کافی است وردنه را روی مواد هول دهید و قالب وطرح پیراشکی ودونات برروی مواد شما نقش خواهد بست
با این وسیله به راحتی میتوانید طرح پیراشکی ودونات را روی هر مواد در آورید
 
قالب دونات وردنه ای

قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای 1854 1441816624

قیمت : 20,000  تومان
قالب مخصوص پخت پیراشکی و پخت دونات
با بدنه ای فلزی و دسته ی طرح وردنه
کافی است وردنه را روی مواد هول دهید و قالب وطرح پیراشکی ودونات برروی مواد شما نقش خواهد بست
با این وسیله به راحتی میتوانید طرح پیراشکی ودونات را روی هر مواد در آورید

قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای 1854 1441818188
وسیله ای مناسب جهت تهیه پیراشکی (دونات) در منزل
قالب وردنه pvc فشرده درجه 1 و دسته های چوبی
تهیه دونات های یک شکل و یک اندازه
قابل شستشو با دوام بالا
کیفیت عالی

قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای 1854 1441822714

قیمت : 20,000  تومان
قالب مخصوص پخت پیراشکی و پخت دونات
با بدنه ای فلزی و دسته ی طرح وردنه
کافی است وردنه را روی مواد هول دهید و قالب وطرح پیراشکی ودونات برروی مواد شما نقش خواهد بست
با این وسیله به راحتی میتوانید طرح پیراشکی ودونات را روی هر مواد در آورید

قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای 1854 1441821010
وسیله ای مناسب جهت تهیه پیراشکی (دونات) در منزل
قالب وردنه pvc فشرده درجه 1 و دسته های چوبی
تهیه دونات های یک شکل و یک اندازه
قابل شستشو با دوام بالا
کیفیت عالی
قالب دونات وردنه ای قالب دونات وردنه ای 1854 1441818801

قیمت این محصول 20000 تومان

وسیله ای مناسب جهت تهیه پیراشکی (دونات) در منزل
قالب وردنه pvc فشرده درجه 1 و دسته های چوبی
تهیه دونات های یک شکل و یک اندازه
قابل شستشو با دوام بالا
کیفیت عالی


قیمت : 20,000  تومان
قالب مخصوص پخت پیراشکی و پخت دونات
با بدنه ای فلزی و دسته ی طرح وردنه
کافی است وردنه را روی مواد هول دهید و قالب وطرح پیراشکی ودونات برروی مواد شما نقش خواهد بست
با این وسیله به راحتی میتوانید طرح پیراشکی ودونات را روی هر مواد در آورید
  • قیمت : 20000 تومان